Acil Anons ve Seslendirme Hizmetleri

Bu sistem binalarda müzik yayını yapmak ve acil durumlarda insanların tahliyesini sağlamak için kullanılmaktadır. Acil anons sistemleri, insanların acil bir durumda güvenli bir şekilde bulundukları ortamdan tahliye edilmesi için geliştirilmiştir. 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 metrekareden büyük yapı-inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51,5 m’yi geçen tüm binalarda acil anons sistemlerinin kullanılması “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince zorunludur.

Seslendirme sistemleri ise kişilerin bulunduğu ortamda hoş bir ambiyans yaratmak içindir. Bu sistem kullanılacak yerin akustik yapısı, büyüklüğü, zon sayısı ya da isteklere göre çeşitli yapılardadır. Bu açıdan bu iki sistem de farklı büyüklükte tesis edilebilmektedir.
Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli  olmasını da sağlamaktır.